Dopis Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa provođenjem vansudske nagodbe

U prilogu objave nalazi se akt Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 03-14-1125-1/2019 PO od 06.08.2019. godine  sa prilozima, a koji se tiču provođenja vansudske nagodbe za potraživanja koja zaposlenici, penzioneri, zakonski nasljednici, opunomoćenici i advokatske kancelarije imaju prema Budžetu FBiH, po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih sporova.

Javni poziv0001