BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 23/24.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 45 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– pet oštećenja tuđe stvari;

– tri nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– 12 teških krađa (1 motorno vozilo);

– tri krađe;

– 20 ostalih krivičnih djela;

  • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 26 lica lakše tjelesne povrede.
  • 14 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.