25.9.2019. – Službena posjeta Federalnoj upravi policije od strane Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH

Federalna uprava policije je imala dana 24.9.2019. godine, službenu posjetu od strane Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je bio u svom punom sastavu. Svrha ove posjete je upoznavanje sa radom određenih organizacionih jedinica Federalne uprave policije, te uvid u materijalno-tehničku opremljenost istih.

Prilikom ove posjete Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman je sa članovima Nezavisnog odbora obišao službene prostorije Specijalne policijske jedinice, gdje su istima prezentovane aktivnosti, te raspoloživa specijalistička oprema kao i korištenje i rukovanje sa istom.

IMG_1  IMG_11

Po završetku posjete Specijalnoj policijskoj jedinici, izvršen je obilazak Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, kojom prilikom je takođe predočena oprema, te predstavljene procesne  radnje kada su u pitanju predmeti u kojima su vršena vještačenja iz oblasti biologije, hemije, mehanoskopije, daktiloskopije, telekomunikacija, te druga vještačenja.

IMG_2

U sklopu posjete članovi Nezavisnog odbora su obišli i službene prostorije Odjeljenja za kontradiverzionu zaštitu, Sektora za podršku, gdje su isto tako upoznati sa načinom rada službenika navedenog Odjeljenja i raspoloživom specijalističkom opremom.

IMG_4Nakon što je završen obilazak navedenih organizacionih jedinica, održana je redovna sjednica Nezavinsog odbora na kojoj Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman upoznao članove Nezavisnog odbora o cjelokupnim aktivnostima Fderalne uprave policije, te planom budućih aktivnosti. Na sjednici je predstavljen Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period juli-avgust 2019. godine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE