BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 11/12.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  •  44 krivičnih djela i to:

–      jedno ubistvo;

–      jedno razbojništvo;

–      12 teških krađa ( dva motorna vozila );

–      dvije krađe;

–      jedno nasilje u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      dva posjedovanja opojne droge;

–      23 ostalih krivičnih djela;

  •   31 narušavanja javnog reda i mira u kojima  je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  •   59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su  dva  lica zadobila teške tjelesne povrede,  a sedam lica  zadobilo lakše tjelesne povrede.
  •  30 lica je lišeno slobode, a  25  lica je zadržano.