Praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalne uprave policije za period juli-septembar 2019. godine

16.10.2019. godine

U skladu sa članom 4. Uputstva o objavi elemenata ugovora (“Službeni glasnik BiH” broj: 56/15), objavljujemo Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalne uprave policije za period juli-septembar 2019. godine

.Pracenje realizacije juli septembar 2019