BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  •  38 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      11 teških krađa;

–      četiri krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–      dva oštećenja tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      15 ostalih krivičnih djela;

  •   19 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  •   68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri  lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
  •  27 lica je lišeno slobode, a  25  lica je zadržano.