BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 17/18.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 40 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    pet nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    četiri posjedovanja opojnih droga;

–    osam teških krađa;

–    pet krađa;

–    14 ostalih krivičnih djela;

  • 34 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 53 saobraćajne nezgode, u kojima je šest lica zadobilo teške, a osam lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
  • 23 lica su lišena slobode, a 20 lica je zadržano.