Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sukcesivnu isporuku vodo, elektro, gradevinskog, termo i drugog materijala i alata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sukcesivnu isporuku vodo, elektro, gradevinskog, termo i drugog materijala i alata broj: 09-20-14-2-1279 od 04.11.2019. godine donesena na osnovu  članoa 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Fderacije BiH“ broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019.godini.

Odluka 09-20-14-2-1279