Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku-nabavku putničkog kombi vozila sa 9 sjedišta

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku putničkog kombi vozila sa 9 sjedišta broj: 09-20/1-14-2-1311 od 06.11.2019. godine. donesena na osnovu čl. 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 25., 69. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka-06.11.2019