Odluka o poništavanju javne nabavke roba-foto, audio-video i elektronske opreme

Odluka o poništavanju javne nabavke roba-foto, audio-video i elektronske opreme broj: 09-20-2-1508  od 27.11.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje konkurentskih i pregovaračkih nabavki u 2019. godini.

Odluka o poništenju javne nabavke