Izmjene i dopune plana javnih nabavki

Izmjene i dopune  Plana Javnih nabavki , broi: 20/1-14-2-391 od 15.03.2019. godine u dijelu “TEKUĆI IZDACI” i “STALNA SRETSTVA” ,u skladu sa članova 43. i 45. stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) vrši se izmjena i dopuna Plana Javnih nabavki u Federalnom ministarstvu unutrašnijih poslova Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Federalnoj upravi policije za 2019.godinu

Izmjene i dopune plana javnih nabavki