Odluka o poništavanju postupka javne nabavke radova-sankcija krova na objektu Rakovica

Odluka o poništavanju postupka  javne nabavke  radova-sankcija krova na objektu Rakovica broj:09-20-14-2-1612 od 29.11.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi  člana  45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje  konkurentskih  i pregovaračkih  postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka o poništenju javne nabavke