Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku-Nabavka tonera i ketridža – LOT-1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za Javnu nabavku Nabavka tonera i ketridža – LOT-1 broj:09-20-14-2-1310 od 03.12.2019  godine . donesena na osnovu čl. 43., stava 2,  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 25., 69. i 70.,   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke  Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 03.12.2019