Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kožnih etuia za policijske značke i službene legitimacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kožnih etuia za policijske značke i službene legitimacije broj:09-20-14-2-1641 od 10.12.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje konkurentskih i pregovaračkih nabavki u 2019. godini.

Odluka 10.12.2019