Odluka o poništavanju postupka javne nabavke taktičkih čizama

Odluka o poništavanju postupka  javne nabavke taktičkih čizama broj: 09-20/1-14-2-1588 od 10.12.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje konkurentskih i pregovaračkih nabavki u 2019. godini.

Odluka. 10.12.2019