BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 13/14.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 39 krivičnih djela i to:

–      dva razbojništva;

–      15 teških krađa ( 1 motorno vozilo);

–      jedna krađa;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      18 ostalih krivičnih djela;

  •   45 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  •   71 saobraćajna nezgoda, u kojima je  jedno lice zadobilo tešku tjelesnu povredu, a devet lica lakšu tjelesnu 
  • 34  lica su  lišena  slobode, a  29  lica je zadržano.