BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.12.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 38 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      osam teških krađa;

–      pet krađa;

–      tri nasilja u porodici;

–      četiri oštećenja tuđe stvari;

–      jedna razbojnička krađa;

–      16 ostalih krivičnih djela;

  •   26 narušavanja javnog reda i mira, u kojim je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
  •   41 saobraćajna nezgoda, u kojima je  jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede, sedam lica lakše tjelesne 
  • 25  lice je  lišeno  slobode, a  26  lica je zadržano.