Odluka o poništenju postupka Javne nabavke uniformi i djelova uniformi za SPJ

Odluka o poništenju Javne nabavke uniformi i djelova uniformi za SPJ broj : 09-20-14-2-1632/19 od  12.12.2019. godine, na osnovu člana 43 i 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.  25, 69. i 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

 

odluka 16.12.2019