12.12.2019. – Delegacija Federane uprave policije u Republici Moldaviji prisustvovala je drugoj redovnoj Generalnoj škupštini SEPCA

Dana 12.12.2019.godine delegacija Federane uprave policije u Republici Moldaviji prisustvovala je drugoj redovnoj Generalnoj škupštini, Asocijaciji šefova policije jugoistočne Evrope – SEPCA.

IMG-14200fed3d0ed610b273a5b4029e522a-VNa generalnoj skupštini SEPCA-e usvojena je konačne verzije Izvještaj o procjeni pretnji 2019. (restriktivna i javna verzija) u kojoj su zemalje članice SEPCA-e identifikovane sigurnosne prijetnje za područje zemalja jugoistočne Evrope.

IMG-6aa76321860d4f7b663973c3330ea2c8-VKriminalna područja koja su obrađena  Izvještajem o procjeni pretnji za 2019.godinu su imovinski delikti, sprečavanje ilegalnih migracija i trgovina ljudima (bijelim robljem), ilegalne trgovina drogama, Cyber kriminal i organizovani kriminalitet. U izradi izvještaja primjenjena metodologija kojom su identifikovani globalni sigurnosni izazovi, izvršena procjena stanja sigurnosti u okruženju, identifikovana  lokana tržišta, tokovi novca, modus operandi i budući trendovi. Izvještajem su u konačnici date i preporuke u skladu sa analiziranim rezultatima o sigurnosnoj procjeni pretnji.

Pored navedenog razgovarano je o unapređenju rada i vidljivosti SEPCA-e, kojom prilikom je razgovarano o partnerstvu Konvencija o policijskoj saradnji jugoistočne Evrope – PCC SEE i Asocijacije šefova policije jugoistočne Evrope – SEPCA, te dogovoreni daljnji koraci u cilju uspostavljanja efikasne saradnje.

Po okončanju generalne skupštine predsjedavanje SEPCA-e preuzela članica Crna Gora koja je u svom izlaganju predstavila planirane aktivnosti za 2020. godinu.

Podsjećamo, SEPCA je vodeća policijska asocijacija regiona i predstavlja asocijaciju posvećenu unapređenju policijskog djelovanja u regionu. Njeni ciljevi su integracija demokratskih policijskih principa, usvajanje savremenih standarda, razmjena informacija, kao i obuka kvalifikovanog kadra kroz edukaciju i istraživanja“. Asocijacija djeluje na strateškom nivou, te predstavlja partnera EUROPOL-u, INTERPOL-u, OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju rješavanja sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji. Članice navedene Asocijacije su Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, Bugarska, Rumunija i   Moldavija.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE