BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 14/15.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 39 krivičnih djela i to:

– četiri razbojništva;

– jedno nasilje u porodici;

– jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih opojnih droga;

– 11 teških krađa (1 motorno vozilo);

– četiri krađe;

– 18 ostalih krivičnih djela;

  • 19 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teže, 16 lica lakše tjelesne povrede.
  • 24 lica su lišena slobode, 21 lice je zadržano.