Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravku vozila iz programa VW, AUDI I ŠKODA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku rezervnih dijelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravku vozila iz programa VW, AUDI I ŠKODA, broj:09-20-14-2-1427-I od 15.01.2020. godine (LOT 1),  i 09-20-14-2-1427-II od 15.01.2020. godine (LOT 2), na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  25., 69. i 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.LOT 2 LOT 1