Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku tonera za uređaje pod garancijom

22.1.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku tonera za uređaje pod garancijom, broj: 09-20/1-14-2-1737-I od 21.1.2020. godine donesena na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova  25., 69. i 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 1737 22 1 2020