BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 25/26.1.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

  • 33 krivična djela i to:

–    pet nasilja u porodici;

–    15 teških krađa;

–    jedna krađa;

–    12 ostalih krivičnih djela;

  • 14 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 83 saobraćajne nezgode, u kojima je sedam lica zadobilo teže, a 31 lice lakše tjelesne povrede.
  • 17 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.