14.2.2020. – Jačanje saradnje Federalne uprave policije sa kantonalnim tužilaštvima

U periodu 12.-13.02.2020. godine delegacija Federalne uprave policije na čelu sa Zamjenikom direktora, gdin. Ensadom Korman posjetila je kantonalna tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadno-hercegovačkog kantona, Kantona 10 – Livno i Unsko-sanskog kantona, kojom prilikom su održani sastanci sa glavnim tužiocima navedenih tužilaštava, te njihovim zamjenicima i najbližim saradnicima.

Cilj ove službene posjete je jačanje saradnje između policijskih i tužilačkih tijela, te definisanje najboljih načina na unapređenju zajedničke prakse u otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela iz domena organizovanog i međukantonalnog kriminala, sa akcentom na koruptivna krivična djela, trgovinu opojnom drogom, cyber kriminal, te druge aspekte rada iz nadležnosti Federalne uprave policije.

Ova dvodnevna posjeta pored segmenta jačanja saradnje kantonalnih tužilaštava i Federalne uprave policije ima za cilj poboljšanje efikasnosti i kvalitete rada, koordinacije policije i tužilaca prilikom provođenja istražnih radnji.

Između ostalih, jedan od zaključaka i prijedloga sa sastanka je razvoj zajedničkih operativnih planova, intenziviranje komunikacije, eventualne zajedničke edukacije tužilaca i ovlaštenih službenih lica, te formiranje zajedničkih istražnih timova koji na adekvatan način mogu odgovoriti svakoj sigurnosnoj prijetnji, a sve u cilju očuvanju sigurnosti i sticanja povjerenja građanstva.

Policija i tužilaštvo kao dvije međusobno povezane komponente upućene su jedna na drugu i moraju funkcionisati na zavidnom nivou jer je to jedini ispravan i zakonit način kao i svha našeg postojanja u borbi protiv kriminala, zaključio je Zamjenik direktora Federalne uprave policije, gdin.Korman.

20200212_100623   20200212_083755

3   4

Prilikom sastanka rezimirani su dosadašnji okončani predmeti, predmeti koji su u toku, te su dogovorene dalje aktivnosti na uspješnom okončanju istih, kao i dokumentovanje i procesuiranje najizraženijih krivičnih djela i izvršilaca na području gore navedenih kantona.

Zamjenik direktora, Ensad Korman planira u narednom periodu obaviti službenu posjetu ostalim kantonalnim tužilaštvima, kao i drugim sigurnosnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE