Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Federalne uprave policije i Federalnog zavoda za agropedologiju

Dana 21.2.2020. godine u prostorijama Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije potpisali su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman i direktor  Federalnog zavoda za agropedologiju, Esad Bukalo.

Sporazum je nastao kao rezultat Zaključka Vlade F BiH na inicijativu koju je pokrenula Federalna uprava policije, a u cilju racionalizacije javne uprave, povećanja efikasnosti i smanjenja pripadajućih troškova.

DSC_0007111

Sporazum se temelji na saradnji i partnerstvu  u namjeri da unaprijede i prošire međusobnu saradnju u oblasti korištenja laboratorijske opreme, kao i u drugim pitanjima vezanim za zakonom date nadležnosti.

DSC_00081111

Kroz navedeno, visokosofisticirani instrument (UPLC-TUV/TQ) je dat na korištenje Federalnoj upravi policije čime su se stvorile pretpostavke za rad i razvoj poslova iz oblasti toksikologije. Ovime je omogućeno jačanje kapaciteta Federalne uprave policije u ispunjavanju zakonom propisanih nadležnosti i pružanja stručne pomoći policijskim i pravosudnim institucijama na području Federacije BiH, a po potrebi i šire.