BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 27/28.02.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  1. 33 krivičnih djela i to:

–       tri nasilja u porodici;

–       jedno oštečenje tuđe stvari;

–      13 teških krađa;

–      jedna krađa;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      jedno posjedovanje i omogučavanje uživanja opojnih droga;

–      jedan napad na ovlašteno službeno lice;

–      12 ostalih krivičnih djela;

  1. 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri  lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  2. 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teže, a 19 lica lakše tjelesne povrede.
  3. 18 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.