11.03.2020.- Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja – Federalne uprave policije primljen u punopravno članstvo ENFSI-ja

Početkom marta 2020. godine Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja – Federalne uprave policije primljen je u punopravno članstvo ENFSI-ja (Europska mreža forenzičkih naučnih institucija). Na ovaj način naš forenzički centar postao je prva forenzička institucija u Bosni i Hercegovini, koja je primljena u članstvo ENFSI-ja. Samim tim, uspjeh koji je postignut prijemom u navedeno članstvo postaje veći.

Kroz navedeni prijem u ENFSI, pokazalo se da programska politika i naučno opredjeljenje koji propagiraju rukovodstvo Federalne uprave policije, na čelu sa zamjenikom direktora Ensadom Kormanom, i Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja dobijaju svoju punu opravdanost.

ENFSI je europska mreža naučnih forenzičkih institucija koja za svrhu ima razmjenu znanja, iskustava i postizanje zajedničkih sporazuma u području forenzičkih nauka. Oni su ti i koji prate, određuju i kreiraju različite forenzičke standarde.

ENFSI je prepoznat kao najistaknutiji glas forenzike širom svijeta, osiguravajući kvalitetu razvoja forenzičkih nauke u cijeloj Europi. Neki od ciljeva ENFSI-a su da sve labaratorije članice poštuju najbolju praksu i međunarodne standarde za osiguranje kvaliteta i da proširi članstvo na laboratorije u svim zemljama Europe, zadržavajući razvoj i vjerodostojnost ENFSI-a

Aktivnosti ENFSI-a uključuju:

  • organizovanje sastanaka i naučnih seminara, studija u zajedničkoj saradnji i testova stručnosti,
  • savjetovanje relevantnih partnera o forenzičkim pitanjima i
  • objavljivanje priručnika o najboljoj praksi.

Trenutno se u ENFSI-u nalaze 71 laboratorija članica u 38 zemalja.

ENFSI se uspješno razvijao od početka svog djelovanja. Broj članova se kontinuirano povećavao tokom godina. 1993. godine 11 laboratorija su bile članice, dok je 2019. godine taj broj narastao na 71 članicu.

ENFSI ima svoju upravljačku strukturu i sekretarijat, a posebno važno je istaći postojanje 17 različitih radnih grupa u kojima se prate, analiziraju, predlažu informacije i standardi iz različitih forenzičkih oblasti, karakterističnih za određenu radnu grupu.

Ovi laboratoriji pokrivaju širok spektar područja forenzičkih nauka i nalaze se u 38 zemalja Europskog kontinenta, a to su: Austrija, Armenija, Azerbejdžan, Belgija, Bugarska, Hrvatska,  Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Kipar, Latvija, Litvanija, Malta, Crna Gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, Sjeverna Makedonija, Srbija, Slovenija, Slovačka, Španija, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija.

Shvatajući da je prijem Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja – Federalne uprave policije u ENFSI, potvrda ispravnosti plana rada, organizacije, primijenjenih standarda, metodologije rada, te stručnosti i profesionalnog rada svih uposlenih, rukovodstvo Federalne uprave policije i Forenzičkog centra ostaje opredijeljeno principima naučnog progresa, prihvatanja neophodnih standarda, akreditiranju određenih metoda vještačenja, a sve u svrhu što kvalitetnijih nalaza vještačenja, koji imaju direktan uticaj na razjašnjenje krivičnih djela, te uspješnost sudskih postupaka.

unnamed