Bilten dnevnih događaja za dan 16/17.03.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 37 krivičnih djela i to:

–      šest teških krađa;

–      pet krađa;

–      tri nasilja u porodici;

–      dva posjedovanja i omogučavanja uživanja opojnih droga;

–     21 ostalih krivičnih djela;

  •  25 narušavanja  javnog reda i mira.
  •  58 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica zadobila teže  tjelesne povrede, a 11 lica lakše tjelesne povrede.
  • 21 lice  je lišeno slobode, a  20 lica je zadržano.