7.4.2020. – Radna posjeta ministra sigurnsoti BiH, gdin. Fahrudina Radončić, Federalnoj upravi policije

Federalnu upravu policija je danas, 7.4.2020. godine posjetio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, gdin. Fahrudin Radončić, kojom prilikom je održao radni sastanak sa zamjenikom direktora Federalne uprave policije, gdin. Ensadom Korman, vezano za novonastalu situaciju kada je u pitanju pandemija virusa COVID-19.  

Cilj ove službene posjete je uvid u trenutno opće i zdravstveno stanje uposlenika Federalne uprave policije, opremljenost, te aktivnosti koje provodi ova Uprava na sprečavanju i širenju virusa COVID-19, u okolnostima i uslovima uzrokovanim ovom pandemijom.

Ova posjeta je također upriličena u cilju daljeg razvijanja učinkovite saradnje i koordinacije aktivnosti iz djelokruga rada Federalne uprave policije sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, te drugim nadležnim institucijama u državi.

Također, tema razgovora bila je razmjena saznanja o trenutnoj situaciji kada su u pitanju zaraženi i umrli građani Bosne i Hercegovine, aktivnosti koje se sprovode na poštivanju i provedbi preporuka zdravstvenih organizacija o preventivnim mjerama, te mjerama i naredbama kriznih štabova u cilju sprečavanja širenja virusa COVID – 19.

U konačnici zaključeno je da Federalna uprava policije stavila na raspolaganje sve svoje raspoložive ljudske i materijalno tehničke kapacitete, te poduzima sve neophodne mjere i radnje iz svoje nadležnosti na sigurnosti koje između ostalog uključuju i zaštitu zdravlja i života građana Bosne i Hercegovine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE