Javni red i mir na području FBiH za novembar 2011. godine

Evidentirano je ukupno 1.636 prekršaja, što je za 41 prekršaj (2,4%) manje u odnosu na
uporedni period. Prijavljene su 1.873 osobe, gdje su protiv njih 976 izdata 993 prekršajna
naloga, a protiv 551 osobe podnesena su 633 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Download kompletne informacije:Novembar 2011 – JRiM