Stanje sigurnosti saobraćaja na području FBIH za novembar 2011. godine

Sigurnost saobraćaja u novembru 2011., u odnosu na isti mjesec prošle godine, karakterizira smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nesreća i broja poginulih osoba. Dogodile su se ukupno  2.282 saobraćajne nesreće, što je manje za 229 (9,1%) u odnosu na novembar 2010. godine. Download kompletne informacije: Novembar 2011 – Saobracaj