Sektor za administraciju

Izrađuje programe, informacije, izvještaje i ostvaruje potrebnu saradnju u vezi s poslovima iz nadležnosti Sektora, prati i proučava uticaj Zakona na rad Uprave policije, daje stručna objašnjenja s ciljem jedinstvenog provođenja i primjene propisa, prati i analizira usklađenost propisa koje primjenjuje Uprava, prati i analizira stanje kadrova, uspostavlja i vodi propisane evidencije, prati propise iz oblasti radnih odnosa, prati poslove Pisarnice u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.