Sektor za podršku

Neposredno i u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Federalne uprave policije, kao i drugim policijskim agencijama za provođenje zakona preduzima operativno-taktičke i tehničke mjere radi pronalaženja i hvatanja učinilaca krivičnih djela, pronalaženja predmeta, motornih vozila i dokumenata; na zahtjev agencija za provođenje zakona raspisuje, objavljuje i obustavlja potrage, objave i raspise o traganju. Obavlja i druge poslove i zadatke iz djelokruga rada Sektora za podršku.