FMUP

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH / UNUTARNJIH POSLOVA
ministar: Predrag Kurteš
direktor Federalne uprave policije: Dragan Lukač

U skladu s ustavnim uređenjem BiH, koju čine entiteti Federacije BiH i Republika Srpska, te Distrikt Brčko, unutarnji poslovi u Federacije BiH u nadležnosti su FMUP-a i deset kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova.
Radi se o decentraliziranom ustroju policijskih snaga u kojem je FMUP, prema odredbi člana 13. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije BiH”, broj: 49/05),  nadležan za vršenje sljedećih upravnih, stručnih i drugih poslova, i to:

 • neposredno provodi federalnu politiku i izvršava federalne zakone iz okvira svoje nadležnosti i o tome obavještava premijera Vlade Federacije, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;
 • rješava u upravnim stvarima o državljanstvu Federacije utvrđenim federalnim zakonom;
 • vrši nadzor nad provođenjem federalnih zakona;
 • priprema i predlaže zakone i druge propise iz nadležnosti Ministarstva;
 • vrši nabavku naoružanja, opreme i materijalno – tehničkih sredstava za svoje potrebe;
 • donosi i relizira programe školovanja , stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva;
 • stara se o primjeni stručnih i naučnih metoda u svom radu;
 • organizira i neposredno ili u saradnji s odgovarajućim ustanovama ili privrednim društvima obavlja naučnoistraživačke poslove neophodne za unapređenje djelatnosti policije  i kriminalističko-tehničkih istraživanja i vještačenja;
 • osigurava jedinstvenu obradu  podataka iz nadležnosti Ministarstva;
 • vrši organiziranje, razvoj, modernizaciju i održavanje funkcionalnog sistema veza i obavlja poslove prenosa zaštićenih informacija Ministarstva;
 • vrši organiziranje jedinstvenog sistema obavještavanja potrebnog za ispunjavanje svojih nadležnosti prema ovom zakonu;
 • vodi statističke i operativne evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

U skladu s odredbama  člana 14. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije BiH”, broj: 49/05), u sastavu Ministarstva nalazi se i Federalna uprava policije koja obavlja operativne poslove policije iz nadležnosti Ministarstva .
Prema odredbama člana 4. i 52. Zakona o unutarnjim poslovima, Federalna uprava policije je nadležna za poslove koji se odnose na:

 • sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje počinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje  nadležnim organima;
 • osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije BiH; i
 • promet i prevoz eksplozivnih materija.

U skladu s odredbama član 18. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine,  Federalna uprava policije obavlja sljedeće poslove:

 • neposredno preuzima mjere na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela terorizma,  međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga , organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje počinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje  nadležnim organima;
 • vrši kriminalističko – tehničko vještačenje i na traženje drugih nadležnih organa;
 • organizira i neposredno vrši osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije BiH u skladu sa članom 7. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine;
 • priprema prijedlog ukupnog broja policijskih službenika u Federalnoj upravi policije i kriterije za njihovo popunjavanje;
 • raspisuje i objavljuje INTERPOL-ove međunarodne, federalne i međukantonalne potrage, izdaje o tome odgovarajuća glasila i vodi registre;
 • sarađuje s nadležnim tužilaštvima u vezi s obradom krivičnih slučajeva;
 • obavlja druge poslove iz nadležnosti Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i drugim propisima.
Kontakti u MUP-u
Telefon /Fax
Web / E-mail
CENTRALA 033 280 020
KABINET MINISTRA 033 667 246 / 207 606 http://www.fmup.gov.ba
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE 033 207 617 / 208 162 http://www.fup.gov.ba