Prijavljen zbog zloupotrebe službenog položaja i neizvršavanja sudske odluke

27.06.2012. godine

Pripadnici Federalne uprave policije podnijeli su Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Kantonalnom tužilaštvu u Zenici protiv M.J. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ”Zloupotreba službenog položaja ili ovlasti” (čl. 383, st. 1 KZFBiH) i krivično djelo ”Neizvršavanje sudske odluke” (čl. 351, st. 3 u vezi sa st. 1 KZFBiH).

Naime, istražitelji su utvrdili osnov sumnje da je prijavljeni, obavljajući funkciju odgovornog lica u Općini Kakanj, kao prvostepeni organ u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po javnom konkursu za dodjelu jednog neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje trgovačkog centra, počinio bitne povrede odredbi Zakona o upravnom postupku. Prijavljeni je donio Zaključak o rezultatu konkursa kojim je prihvaćena ponuda jednog preduzeća iz Busovače, čime su teže povrijeđena prava drugog ponuđača iz Sarajeva.

Naime, ponuda ponuđača iz Sarajeva je prilikom ocjenjivanja dostavljenih ponuda imala veći broj bodova prema kriterijima predviđenim u tenderskoj dokumentaciji. Preduzeće iz Sarajeva je blagovremeno na navedeni zaključak izjavilo prigovor Općinskom vijeću Kakanj, koje je donijelo rješenje kojim se prigovor odbija. Protiv tog rješenja je preduzeće iz Sarajeva pokrenulo upravni spor pred Kantonalnim sudom u Zenici, koji je donio presudu kojom je osporeno rješenje Općinskog vijeća Kakanj, te poništeni rezultati konkursa, uz naredbu da se predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak.

Prema navedenoj presudi Kantonalnog suda u Zenici, prijavljeni kao odgovorno lice u Općini Kakanj do danas nije postupio, niti je ponovljeni postupak do danas okončan. Preduzeće iz Busovače, u međuvremenu, izgradilo je objekat na spornom zemljištu.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE