Ensad Korman – zamjenik direktora

DSC_0032

Ensad Korman

Rođen 1971. godine u Sokocu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je  i stekao zvanje pravnika. Na istom fakultetu je završio i specijalistički postdiplomski studij i stekao zvanje specijaliste krivičnog prava i postdiplomski studij te stekao zvanje magistra pravnih nauka.

Do imenovanja na mjesto zamjenika direktora obavljao je više funkcija u Federalnoj upravi policije:

  • zamjenik direktora,
  • šef Kabineta direktora,
  • načelnik Sektora uniformisane policije,
  • komandant Jedinice za zaštitu ličnosti i objekata,
  • načelnik Odjeljenja za podršku i intervencije,
  • pomoćnik načelnika Odjeljenja za podršku i intervencije,
  • pomoćnik načelnika Odjeljenja za zaštitu diplomatsko-konzularnih predstavništava.