Radni sastanak čelnika policije u FBiH

Radni sastanak čelnika policije u FBiH

22.11.2012.

U Livnu je danas održan radni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova. Sastankom je predsjedavao direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.

Na sastanku je razmatrano stanje sigurnosti na području Federacije BiH, u okviru čega je analizirana Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za prvih devet mjeseci 2012. godine, kao i o veći broj drugih pitanja iz domena policijskog rada.

Stanje sigurnosti na području Federacije BiH ocijenjeno je zadovoljavajućim, sa tendencijom ka dobrom. Trendovi koji determiniraju stanje sigurnosti su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine pozitivni.

Kada je riječ o kriminalitetu, u prvih 9 mjeseci 2012. godine je evidentirano 19221 krivično djelo, što je za 2% manje u odnosu na isti period 2011. godine. U ovom periodu je broj krivičnih djela protiv imovine bio 12757 i u odnosu na isti period prethodne godine manji je za 6%. Ukupna rasvjetljenost je povećana za 1%. Prijavljeno je 13486 lica, što je za 2% više u odnosu na prošlu godinu, dok je u okviru broja prijavljenih povratnika, broj maloljetnih počinitelja manji za 18%.

U periodu januar-septembar 2012. evidentirano je 14482 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je u odnosu na isti period prethodne godine za 8% manje. Evidentirano je 90 napada na službenike policije,što je za 9% manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Pozitivan pomak je zabilježen i kada je riječ o stanju sigurnosti saobraćaja. U prvih 9 mjeseci evidentirano je 19640 saobraćajnih nezgoda, što je za 6% manje u odnosu na isti period prošle godine, u okviru čega je broj poginulih lica manji za 5%, teško povrijeđenih za 3% i lakše povrijeđenih za 6%.

Policijska struktura u FBiH će poduzeti konkretne mjere i radnje da se taj pozitivni trend zadrži u narednom periodu, posebno kada je riječ o sprečavanju, otkrivanju i istragama najtežih oblika krivičnih djela iz oblasti organiziranog kriminala, opojnih droga, kao i težih oblika imovinskih delikata, kao što su razbojništva, oružane pljačke i slično.

Na sastanku je razmatrano i pitanje realizacije ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o uspostavi sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tužilaštava, s čim u vezi su svi prisutni izrazili bezrezervnu podršku implementaciji ovog projekta.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici ICITAP-a i OHR-a.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE