U viši čin unaprijeđeno trinaest policijskih službenika

27.12.2012.

Dana 27.12.2012. godine je održan radno-svečani sastanak Kolegija Federalne uprave policije na kome je upriličena prigodna svečanost na kojoj je u viši policijski čin promovirano 13 policijskih službenika. U čin inspektor unaprijeđeno je sedam policijskih službenika i u čin viši inspektor šest policijskih službenika.

Za najbolje rezultate u radu u 2012. godini, posebno priznanje je dodijeljeno gospođi Elmiri Karahasanović, šefu Odsjeka za biološka vještačenja Centra za forenzičku i informatičku podršku.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE