Bilten dnevnih događaja za period 25-28.01.2013. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je 154 krivična djela i to:

9  razbojništava;

7 nasilja u porodici;

6 oštećenja tuđe stvari;

2 izazivanja opće opasnosti;

1 posjedovanje opojne droge;

1 ugrožavanje sigurnosti;

61 teška krađa;

22 krađe;

1 prevara;

44 ostala krivična djela;

79 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda;

197 saobraćajnih nezgoda u kojima je sedam lica zadobilo teške, 41 lice lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda;

62 lica su lišena slobode, a 37 lica je zadržano.