Stanje kriminaliteta na području FBiH za januar 2013. godine

U januaru 2013. godine, na području Federacije Bosne i Hercegovine registrirano je 2.311 krivičnih djela, što je za 75 djela (3,4%) više u odnosu na isti period 2012. godine.

Izvještaj možete preuzeti ovdje: Kriminalitet januar 2013