Specijalna policijska jedinica

Specijalna policijska jedinica u saradnji s kolegama iz Sektora kriminalističke policije ima glavnu ulogu pri hapšenju osumnjičenih za terorizam, odbjeglih opasnih osuđenika, kriminalaca – osumnjičenih za ubistva, razbojništva, razbojničke krađe, te drugih počinilaca teških krivičnih djela. Njihove su aktivnosti neizostavne u slučajevima rješavanja talačkih kriza i otmica. Pripadnici Specijalne policijske jedinice su obučeni i opremljeni da u kompliciranim i ekstremnim situacijama obavljaju najsloženije policijske poslove – antisnajperske zaštite, potrage, praćenja, blokade, zasjede, pretrese, privođenje opasnih i odbjeglih osoba. Obučeni su za pratnju i čuvanje osoba od državnog interesa u situacijama kada procjene pokazuju da postoji realna prijetnja za njihovu sigurnost, ili je značaj pratnje i osiguranja vrlo visok. Ova je Jedinica spremna odgovoriti i na izazove poput suzbijanja nereda i pobuna u kazneno-popravnim ustanovama. Nerijetko, pripadnici ove Jedinice pružaju pomoć u otklanjanju posljedica izazvanih prirodnim nepogodama i nesrećama, te drugim kriznim situacijama. U Jedinici su i specijalistički padobranski, alpinistički i ronilački tim, kao i vodiči službenih pasa, vozači BOV-a, KDZ probijači i snajperisti.

Specijalnom policijskom jedinicom rukovodi komandant – glavni inspektor policije.

 Poslovi i nadležnosti Jedinice realiziraju se kroz:Komanda Specijalne policijske jediniceInstruktorski timOperativna jedinica ALFAOperativna jedinica BETA

Operativna jedinica GAMA

Jedinica za osiguranje baze DELTA

Helikopterska grupa

Odsjek za logističku podršku