Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

50 krivičnih djela i to:

–    tri razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno oštečenje tuđe stvari;

–    17 teških krađa;

–    šest krađa;

–    20 ostalih krivičnih djela;

35 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

123 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 30 lica lakše tjelesne povrede.

10 lica je lišeno slobode, a  sedam lica je zadržano.