Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

67 krivičnih djela i to:

–    sedam razbojništava;

–    20 teških krađa;

–    12 krađa;

–    dva nasilja u porodici;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    22 ostala krivična djela;

45 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

71 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice poginulo, osam lica zadobilo teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede.

20 lica je lišeno slobode, a 14  lica je zadržano.