Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.07.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

57 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo;

–    tri razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opšte opasnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    21 teška krađa;

–    četiri krađe;

–    21 ostalo krivično djelo;

40 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

75 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila teške a sedam lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

18 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.