Sastanak čelnika policije u FBiH

28.08.2014.

U Sarajevu je danas održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova. Na sastanku je razmatrano stanje sigurnosti na području Federacije BiH u prvih sedam mjeseci ove godine, te druga aktuelna pitanja iz domena policijskog rada.

Svi parametri koji definiraju stanje sigurnosti su ohrabrujući i stanje sigurnosti na području FBiH u ovom periodu je ocijenjeno zadovoljavajuće. Konstatirano je da je policija u prvih sedam mjeseci ove godine uložila značajne napore na preveniranju i aktivnom sankcioniranju nositelja narušavanja stanja sigurnosti, te da će do kraja godine nastaviti sa predanim i intenzivnim radom da se stanje sigurnosti u FBiH zadrži u okvirima parametara koji su zadovoljavajući.

Na sastanku je takođe razgovarano o pitanju penzionisanja policijskih službenika u FBiH s ciljem da se usuglase pitanja vezano za primjenu zakonskih odredbi i osigura jedinstven pristup u FBiH kada je u pitanju ova problematika. Ovom dijelu sastanka su prisustvovali predstavnici Poreske uprave FBiH i Federalnog zavoda MIO/PIO.

Posebno je razmatrano pitanje angažmana policijskih organa u FBiH u kontekstu predstojećih Općih izbora i zaključeno da policija u FBiH ima kapacitete i poduzet će sve potrebne mjere i radnje vezano za osiguranje izbora kako bi se osigurao povoljan sigurnosni ambijent za održavanje izbora.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE