Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.10.2014. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

55 krivičnih djela i to:

–    tri razbojništva;

–    jedno nasilje u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    tri lakše tjelesne povrede;

–    20 teških krađa;

–    osam krađa;

–    19 ostalih krivičnih djela;

33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

64 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške a 12 lica lakše tjelesne povrede.

23 lica su lišena slobode, a 19 lica je zadržano.