Održan sastanak direktora FUP-a i policijskih komesara KMUP-ova

29.10.2014.

U Jajcu je, 29.10.2014. godine, održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova. Na sastanku je razmatrano stanje sigurnosti na području Federacije BiH u avgustu i septembru 2014. godine i druga aktuelna pitanja iz domena policijskog rada.

Svi parametri koji definiraju stanje sigurnosti su u opadanju, odnosno zabilježen je manji broj krivičnih djela, narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine, te je stanje sigurnosti na području FBiH u ovom periodu ocijenjeno kao zadovoljavajuće.

Na sastanku je takođe razgovarano o daljem unapređenju saradnje između Federalne uprave policije i kantonalnih MUP-ova  po svim linijama rada, a posebno na problematici kriminaliteta, kao najsloženijeg i najvažnijeg segmenta u oblasti sigurnosti.

 

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE