Konačna lista svih kandidata predloženih za upošljavanje

12.01.2015.

Nakon što je direktor donio odluku o odobravanju Konačne liste kandidata predloženih za upošljavanje broj 10-16/1-34-2-21 od 09.01.2015. godine, na temelju članka 53. Stavak 3. Zakona o policijskim djelatnicima Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ 27/05, 70/08 i 44/11), Komisija za izbor objavljuje Konačnu listu svih kandidata predloženih za upošljavanje.

Listu možete preuzeti ovdje: Konačna lista kandidata predlozenih za uposljavanje

KOMISIJA ZA IZBOR