Bilten dnevnih događaja za dan 19/20.01.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

57 krivičnih djela i to:

–    četiri razbojništva;

–    14 teških krađa;

–    osam krađa;

–    pet nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    24 ostala krivična djela;

18 narušavanja javnog reda i mira.

51 saobraćajna nezgoda u kojima je sedam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

14 lica je lišeno slobode, a deset lica je zadržano.           

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

a)    57 krivičnih djela i to:

    četiri razbojništva;

    14 teških krađa;

    osam krađa;

    pet nasilja u porodici;

    dva oštećenja tuđe stvari;

    24 ostala krivična djela;

 

b)    18 narušavanja javnog reda i mira. 

c)     51 saobraćajna nezgoda u kojima je sedam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

14 lica je lišeno slobode, a deset lica je zadržano.