Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.05.2015. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

35 krivičnih djela i to:

–  dva razbojništva;

– tri nasilja u porodici;

–   jedno oštećenje tuđe stvari;

–   19 teških krađa;

–   jedna krađa;

–   devet ostalih krivičnih djela;

39 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede;

94 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a 27 lica lakše tjelesne povrede;

17 lica je lišeno slobode, a devet lica je zadržano.